تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک صنعتی به طور متداول به شکل ست آزمایشگاهی عرضه میشود. مرکز تحقیقات سجاد اقدام به طراحی و ساخت ست کامل آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، جهت پوشش دهی حداقل ۱۲ آزمایش نموده است.این ست شامل سرفصل های مباحث زیر می باشند:
۱٫ آشنایی با المان های الکترونیک صنعتی
۲٫ انواع یکسوسازهای تکفاز و سه فاز تایریستوری
۳٫ مدارات کموتاسیون
۴٫ سیکلوکانورتر تکفاز و سه فاز
۵٫ مدارات چاپر
۶٫ مدارات اینورتر تکفاز
مدار درایور (مدار آتش) این ست به صورت دیجیتال و با استفاده از میکروکنترلر طراحی شده است.
طراحی نرم افزار برنامه مدار درایور (مدار آتش)
هدف از این برنامه ایجاد پالس تحریک با زاویه (فاز) قابل تنظیم و فرکانس ثابت می باشد. این پاسها در چهار مد مختلف وظیفه راه اندازی عناصر قدرت قابل کنترل در مدارات الکترونیک صنعتی را بر عهده دارد.
مد۱: در این حالت ۲ پالس با۰ D.C. 50 درصد و دامنه ۵ ولت توسط میکروکنترلر تولید می شود. این دو پالس با زاویه اولیه ۱۵ درجه (فاز اولیه) با همدیگر ۱۸۰ درجه اختلاف فاز داشته و خروجی ۱ با موج قدرت (برق شهر) سنکرون می باشد. زاویه آتش در این مد تا ۱۸۰ درجه قابل تنظیم است. این دو پالس برای فرمان مدارات دو پالسه و پل تکفاز نیم کنترل شده قابل استفاده می باشد.
مد۲:وظیفه این مد تولید ۴ پالس است که دوبه دو با هم ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارند. فاز اولیه پالس سنکرون ۱۵ درجه بوده و زاویه آن تا ۱۸۰درجه قابل تنظیم می باشد.
مد۳: در این مد ۳ پالس که با هم ۱۲۰ درجه اختلاف فاز دارند توسط میکروکنترلر تولید می گردد. پالس اول با موج قدرت سنکرون است. از این مد جهت راه اندازی مدارات سه پالسه و پل سه فاز نیمه کنترل شده استفاده می شود.
مد ۴: در این مد ۶ پالس که هرکدام با هم ۶۰ درجه اختلاف فاز دارند، توسط میکروکنترلر تولید می گردد. پالس اول با موج قدرت سنکرون است. از این مد جهت راه اندازی مدارات ۶ پالسه، پل سه فاز تمام کنترل شده استفاده می شود.