در اغلب کشورهای دنیا استفاده از رله ایمنی بعد از کنتور اجباری می‎باشد.این رله دارای یک مدار الکترونیکی بوده و مصرف آن بسیار ناچیز است. رله برای مصارف عمومی و خانگی یک فاز و برای مصارف صنعتی سه فاز طراحی و ساخته شده است. محل نصب رله بلافاصله بعد از کنتور و یا جعبه فیوز اصلی می‎باشد.