برای ارتباط با بخش پشتیبانی و امور نمایندگان سیپاد با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۹۱۰۰۱۳۴۰