پشتیبانی سیستم های برق و الکترونیک سازمان ترافیک مشهد

 

کارفرما : سازمان ترافیک شهرداری مشهد

زمان : ۱۳۸۲

در این پروژه نگهداری و تعمیرات سیستم‎های مرکز کنترل ترافیک مانند سیستم فرماندهی به همراه فانوس‎های مربوط (۹۲ دستگاه)، دستگاه‎های چشمک‎زن (۷۰۰ دستگاه)، سیستم دوربین و متعلقات ارسال تصویر (۱۴ سیستم)، دستگاه شمارشگر (در ۷ محور مبادی ورودی شهر با فاصله حداکثر ۳۰ کیلومتر)، شمارشگر معکوس زمانی (۱۶۰ عدد)، تابلو و فانوس‎های LED و تجهیزات متفرقه داخل مرکز انجام شده است.

 

 

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل ترافیک مشهد

 

کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

زمان : ۱۳۸۶

تعمیر و نگهداری تقاطع‎های فرماندهی سطح شهر شامل سیستم‎های کنترل مرکزی (۱۸ دستگاه) و ده‎بازه‎ای و بیست‎بازه‎ای (۶۷ دستگاه) و کلیه‎ی تجهیزات مربوطه و هم‎چنین ۴۹۶ چراغ چشمک‎زن انجام گرفته است.

 


 

تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی با زمان ثابت

 

کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

زمان : ۱۳۸۷

تعمیر و نگهداری تقاطع‎های فرماندهی سطح شهر شامل سیستم‎های کنترل مرکزی (۱۰ دستگاه) و ده‎بازه‎ای و بیست‎بازه‎ای (۵۰ دستگاه) و کلیه‎ی تجهیزات مربوطه و هم‎چنین سیستم‎های چشمک‎زن (۶۰۰ دستگاه) انجام شده است.