دکتر هادی کلانی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: رباتیک - بینایی ماشین- یادگیری ماشین

دکتر ایمان احدی اخلاقی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: (الکترومغناطیس، پردازش سیگنال، مخابرات سیار، بررسی‌های غیرمخرب)، فیزیک: (گرانش و کیهان‌شناسی)

دکتر نجمه اقبال

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: مدل سازی و کنترل سیستم های هایبرید- پردازش تصاویر دیجیتال و بینایی ماشین- روباتیک

دکتر امیر باوفای طوسی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: سیستم‌های توزیع شده و محاسبات ابری - پردازش‌های سریع و برنامه‌نویسی موازی - اینترنت اشیاء و سیستم‌های هوشمند - سیستم‌های نرم‌افزاری اتکاپذیر و تحمل‌پذیری اشکال - پردازش تصویر - SDN - معماری ادوات شبکه - سیستم‌های نهفته -...

دکتر بشرا رجائی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: پردازش تصویر - بینایی ماشین

دکتر رضا شمسائی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: داده كاوي- بینایی ماشین- فناوری اطلاعات-رباتیک-شبکه

دکتر امیرفرید امینیان مدرس

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: تحلیل و پردازش ویدیو و تصویر، هوش مصنوعی، سیستم‌های یادگیرنده، داده کاوی و تحلیل داده‌ها

دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش: مدارات مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط، مدارات بیومدیکال، مبدل های داده