پروفسور علی حائریان اردکانی

  سمت: مشاور راهبردی

  • زمینه پژوهش:
  • نانو مواد-متالورژی پودر- علم مواد

   پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

   سمت: مشاور راهبردی

   • زمینه پژوهش:
   • توزیع ولتاژ در ماشین های الکتریکی

    پروفسور خلیل مافی ن‍ژاد

    سمت: مشاور راهبردی

    • زمینه پژوهش:
    • RF

     پروفسور محمد مولوی

     سمت: مشاور راهبردی

     • زمینه پژوهش:
     • مخابرات دیجیتال-مخابرات نوری – مخابرات خطوط قدرت