آرینات به شما کمک می‌کنند تا اطلاعات تبلیغاتی شرکت خود را به جذاب ترین حالت ممکن به مشتریان ارائه دهید، تجربه‌های تبلیغاتی مختلف را با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی ایجاد کنید، تعامل با مشتریان را تسهیل کنید.

آرینات یک ابزار جذاب و آموزنده است که تبلیغات را به یک فضای تفریحی و تعاملی تبدیل می‌کند.

آرینات یک ابزار هوشمند تبلیغات است که در حین ارائه خدمت مطالعه بازار انجام می‌دهد و آمارهای مورد نیاز تبلیغ کنندگان را جمع آوری می‌نماید.

 

ویژگی هایی که آرینات را منحصر به فرد می کند:

۱- بهره گیری از هوش مصنوعی

۲- تبلیغات هدفمند

۳- صرفه اقتصادی

۴- افزایش تعداد ربات های تبلیغاتی

اعضای اختصاصی تیم: