آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بولوار جلال آل احمد، جلال آل احمد ۶۴، دانشگاه سجاد، ساختمان شماره ۳، شرکت مهندسی برق و الکترونیک سجاد
تلفن تماس: ۳۶۰۲۹۲۰۲-۰۵۱
نمابر: ۳۶۰۲۹۱۱۰-۰۵۱
کدپستی: ۹۱۸۸۱۴۸۳۰۹

ارتباط با ما