آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین انرژی با هدف پژوهش ، تحقیق و استفاده در صنعت در شرکت دانش بنیان برق و الکترونیک سجاد ایجاد شده است. چشم‌انداز این آزمایشگاه  تبدیل شدن به پژوهشگاه مرجع و حوزه انرژی در سطح کشور برای تحقق آینده‌ای بدون کربن می‌باشد.

حوزه فعالیت این مرکز شامل تحقیق، طراحی و توسعه سیستم‌های ذخیره ساز مبنتنی بر هیدروژن و باتریهای لیتیوم،  سامانه‌های تولید انرژی ، خدمات مدیریت مصرف انرژی و روشنایی می‌باشد.