پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

  سمت: عضو هیات مدیره

   پروفسور علی حائریان

   سمت: مدیر عامل

    پروفسور شاهرخ شیبانی

    سمت: عضو هیات مدیره

     پروفسور محمود طبیانی

     سمت: عضو هیات مدیره

      دکترعباس گلمکانی

      سمت: قائم مقام مدیرعامل

       پروفسور خلیل مافی ن‍ژاد

       سمت: عضو هیات مدیره

        پروفسور محمد مولوی

        سمت: عضو هیات مدیره