پروفسور هاشم اورعی میرزمانی

  سمت: عضو هیات مدیره

   پروفسور علی حائریان

   سمت: عضو هیأت مدیره

    پروفسور شاهرخ شیبانی

    سمت: عضو هیات مدیره

     پروفسور محمود طبیانی

     سمت: عضو هیات مدیره

      دکتر عباس گلمکانی

      سمت: مدیرعامل

       پروفسور خلیل مافی ن‍ژاد

       سمت: رئیس هیأت مدیره

        پروفسور محمد مولوی

        سمت: نائب رئیس هیأت مدیره