این نشست در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ در شرکت دانش بنیان توس فیوز به منظور بازدید از توانمندی های شرکت توس فیوز و امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه سجاد با این شرکت برگزار گردید.
در این جلسه درباره راه حل ها و فناوری های نوآورانه در زمینه انرژی خورشیدی و توسعه راه حل های انرژی پایدار صحبت گردید.

در این نشست جناب آقای دکتر خلیل مافی نژاد، دکتر عباس گلمکانی، دکتر حمیدرضا رضایی و دکتر یاسر مافی نژاد از شرکت برق و الکترونیک سجاد و از شرکت توس فیوز جناب آقای مهندس فارسیان، سرکارخانم مهندس ابراهیمی، جناب آقای مهندس فرجی و جناب آقای مهندس سبحانی حضور داشتند.

این همکاری بین شرکت دانش بنیان توس فیوز و دانشگاه سجاد گامی مهم در جهت پیشبرد تحقیق و توسعه در بخش انرژی های تجدیدپذیر است. ما در مورد امکاناتی که این مشارکت در اختیار دارد مسرور هستیم و مشتاقانه منتظر تبادل ثمربخش ایده ها و تخصص های ناب تر هستیم.

Photo 2023-07-13 17-57-18