دکتر امیر باوفای طوسی

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
سیستم‌های توزیع شده و محاسبات ابری – پردازش‌های سریع و برنامه‌نویسی موازی – اینترنت اشیاء و سیستم‌های هوشمند – سیستم‌های نرم‌افزاری اتکاپذیر و تحمل‌پذیری اشکال – پردازش تصویر – SDN – معماری ادوات شبکه – سیستم‌های نهفته – FPGA – داده‌کاوی – Trust Computing – امنیت و اعتماد سخت‌افزار – رمزنگاری – معماری ریزپزدازنده‌های خاص – مدارهای مجتمع کم مصرف – سنتز دیجیتال.