دکتر یاسر مافی نژاد

سمت: قائم مقام مدیرعامل- نایب رئیس هیأت مدیره

زمینه پژوهش:
ساخت ادوات میکرو الکترومکانیکی و نیمه هادی، پیل سوختی هیدروژنی و باطری، میکروکنترلر