دکتر نجمه اقبال

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
مدل سازی و کنترل سیستم های هایبرید- پردازش تصاویر دیجیتال و بینایی ماشین- روباتیک