دکتر امیرفرید امینیان مدرس

سمت: مشاور علمی

زمینه پژوهش:
تحلیل و پردازش ویدیو و تصویر، هوش مصنوعی، سیستم‌های یادگیرنده، داده کاوی و تحلیل داده‌ها