دکتر اشکناز اورعی

سمت: عضو هیأت مدیره

زمینه پژوهش:
فارغ التحصیل مهندسی برق در مقطع دکتری از دانشگاه کمبریج انگلستان
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد مشهد