نشان­گر ولتاژ در شبکه های فشار متوسط با ولتاژ نامی ۳٫۳ – ۳۳ کیلو ولت مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد آن جهت نمایش دائم از وجود یا عدم وجود ولتاژ تحت نظارت میباشد. نشانه وجود ولتاژ بصورت دائم توسط LED برای هر فاز می باشد. این محصول جهت نمایش وجود ولتاژ نیاز به منبع تغذیه خارجی ندارد و با استفاده از مقره­های خازنی تغذیه می ­شود.

مورد استفاده برای:

  1. مقره های خازنی از ۳٫۳ کیلوولت تا ۳۳ کیلوولت
  2. محدود دما کاری -۲۰C +85C
  3. جنس بدنه ABS
  4. دارای IP67
  5. حفاظت شده برای ولتاژ لحظه ایی بالاتر از مقدار نامی